Meer over Kerk

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

04 jun2023 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024