Meer over Catechisatie

Catechisatie

Het doel van de catechisaties is de kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Dit is de leer naar Gods Woord.
De ouders hebben bij het sacrament van de Heilige Doop beloofd hun kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de voorzegde leer.

 

 

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024