Meer over Catechisatie

Catechisatie

Het doel van de catechisaties is de kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Dit is de leer naar Gods Woord.
De ouders hebben bij het sacrament van de Heilige Doop beloofd hun kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de voorzegde leer.

In april zijn er catechisaties op 12-13 en 19-20 april. Op maandag 12 en op maandag 19 april wordt aan groep 4 niet om 21.00 uur maar om 20.15 catechisatie gegeven.

 

 

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021