Meer over Catechisatie

Catechisatie

Het doel van de catechisaties is de kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Dit is de leer naar Gods Woord.
De ouders hebben bij het sacrament van de Heilige Doop beloofd hun kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de voorzegde leer.

 

Omdat de middelbare scholen en het MBO vanaf 1 maart, weliswaar beperkt tot 1 dag in de week, weer opengaan en ervan uitgaande dat 15 maart de avondklok verleden tijd is, hebben we het volgende met de catecheten afgesproken:

Ingaande 1 maart hebben de groepen van 18.30 en 19.15 catechisatie

Ingaande 15 maart hebben alle groepen catechisatie

De catechisaties laten we dit seizoen doorlopen tot 27 april

 

1 maart en 2 maart                                         groepen 18.30 en groepen 19.15

8 maart en 9 maart (Biddagweek)          geen catechisaties

15 maart  en 16 maart                                  alle groepen

22 maart en 23 maart                                   alle groepen

29 maart en 30 maart                                   alle groepen

5 april en 6 april (Pasen)                             geen catechisaties

12 april en 13 april                                          alle groepen

19 april  en 20 april                                         alle groepen

26 april en 27 april                                          alle groepen

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021