Meer over Catechisatie

Belijdeniscatechisatie

Op de vrijdagavond 19.30 worden diegenen uitgenodigd die voor de eerste maal de belijdeniscatechisatie bij wil wonen. Wie is daartoe geschikt? Niemand. Maar het volgen van de catechisatie wil nog niet zeggen dat er een automatisch belijdenis doen volgt. Maar u bent allen van harte welkom.
Elk winterseizoen wordt er gelegenheid gegeven om zich voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis. Om te erkennen en ernstig te nemen alles wat God in je doop over je gezegd en beloofd heeft. Het zal duidelijk zijn dat van je verwacht wordt dat je toont ernst te maken met deze zaken. Wanneer blijkt dat er sprake is van een wereldgelijkvormig leven kun je niet toegelaten worden tot het doen van belijdenis.
 

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020