Meer over Catechisatie

Belijdeniscatechisatie

Elk winterseizoen wordt er gelegenheid gegeven om zich voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis. Om te erkennen en ernstig te nemen alles wat God in je doop over je gezegd en beloofd heeft. Het zal duidelijk zijn dat van je verwacht wordt dat je toont ernst te maken met deze zaken. Wanneer blijkt dat er sprake is van een wereldgelijkvormig leven kun je niet toegelaten worden tot het doen van belijdenis.

Aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechisatie kan tot uiterlijk woensdag 20 september 2023 bij de scriba van de kerkenraad.

De catechisatie begint 6 oktober om 20.00 uur.

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023