Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Die zal van Mij getuigen’

(Johannes 15:26)

Dit is het wat Christus over de Heilige Geest zegt: ’Hij zal van Mij getuigen’ (vgl. Johannes 15:26). Buiten dit getuigenis van de Heilige Geest van Christus is geen zekere en blijvende troost. Daarom moet men de woorden ‘VAN MIJ’, met grote letters schrijven en aandachtig bezien. Hierdoor kunnen wij immers zeker zijn dat de Heilige Geest met geen andere lering zal komen, en geen Mozes of iets anders zal prediken om het geweten daarmee te troosten. Als echter het geweten werkelijk getroost moet worden, dan zal alleen de prediking van Christus en Zijn steven en opstanding dat doen – dat alleen kan troosten. Daarentegen, alle andere prediking, van de wet, van de goede werken, van een heilig leven, door God of mensen geboden, zullen in nood en dood niet in staat zijn de mens te troosten. Dit alles zal hem alleen nog meer bevreesd en verschrikt maken. Want God Zelf, wanneer men buiten Christus met Hem van doen wil hebben, is een verschrikkelijke God, bij Wie geen troost, maar enkel toorn en ongenade te vinden is (vgl. o.a. Jesaja 33:14 en Hebreeën 12:29). Wie echter over Christus predikt, die verkondigt en brengt de ware troost, waarbij het onmogelijk is dat de harten zich daarover niet verblijden en daarover niet goedsmoeds zullen worden.

Daarom komt het erop aan dat men alleen deze troost met zekerheid aanneemt en vasthoudt, en zegt: ’Ik geloof in Jezus Christus, Die voor mij gestorven is, en ik weet dat de Heilige Geest, Die een Getuige en Trooster genoemd wordt – en waarlijk is! – over niemand anders ooit prediken of getuigen zal dan alleen van Christus. Daar houd ik mij aan en verder zal ik mij aan geen andere troost houden. Want als er een betere of een meer zekere troost zou zijn, dan zou de Heilige Geest die ook tot mij brengen – maar Hij wil alleen van Christus getuigen.’

Dr. Maarten Luther (Uit het dagboek ‘Mijn enige troost’.)

Actueel

.

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 1 oktober 2023

 

Morgendienst 9.30uur

Ps. 26:2
Ps. 24:2
Ps. 15:1,2,3
Ps. 61:3
Ps. 106:3
Schriftlezing: Psalm 15
Thema: Wie zal bij God verkeren?
1. De toegangsvraag
2. De toegangseis
3. De Toegangsborg

 

Middagdienst 14.00 uur

 

Werkgroep Rehoboth

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023