Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u uit om onze kerkdiensten thuis mee te luisteren. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer.


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Mededelingen Coronavirus 

28 maart 2020

 

Geacht gemeentelid,

Hierbij een nadere berichtgeving i.v.m. het coronavirus. Zoals u hebt vernomen zijn de maatregelen aangescherpt. De richtlijn is om zo min mogelijk onderling contact te hebben. Komende zondag is er opnieuw geen gelegenheid om naar de kerk te komen. Vanuit de kerkenraad zal alleen de ouderling van dienst en een diaken aanwezig zijn. Voor u als gemeentelid is er de gelegenheid om thuis mee te luisteren.

Zondag 29 maart zal niet ds. Vlietstra voorgaan, maar om 09.30 uur ds. W Roos en om 15.00 uur onze oud herder en leraar ds. J. den Boer. Let op: de middagdienst is dus om 15.00 uur.

Tot ons komen ook vragen met betrekking tot de collectes. Komende zondag zou er een collecte zijn voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. U kunt een collectegift via de bank overmaken. Let er daarbij wel op dat u de juiste bankrekeningnummers gebruikt, deze zijn als volgt:

Diaconie: NL91RABO0127818421

Kerkvoogdij: NL91RABO0127818324

Dinsdag 31 maart zal de beroepen predikant ds. P. Verhaar niet in ons midden voorgaan. Wel is er een preek van ds. P. Verhaar thuis te beluisteren op dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur via onze eigen website en de kerktelefoon.

Woensdagmiddag 1 april zal er om 14.00 uur een meditatie worden gelezen om thuis mee teluistere via kerktelefoon en internet.

De ambtsdragerverkiezing van woensdagavond 1 april is tot nader order uitgesteld.

De jaarvergadering van de Evangelisatievereniging van woensdagavond 1 april is tot naderorder uitgesteld.

De aannemingsavond en de belijdenisdienst zijn tot nader order uitgesteld.

De bibliotheek sluit tot en met 16 april.

 

Dit alles D.V.

 

De kerkenraad.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020