Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Gelukkig nieuw jaar

‘Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.’ (Ex. 12:2)

Het is voorjaar als de Egyptenaren drie dagen in dikke duisternis hebben verkeerd en nog maar even van die verschrikkelijke duisternis verlost zijn. Wat een gevolgen heeft die dikke duisternis voor de inwoners van Egypte gehad, terwijl het licht was in de huizen van de kinderen Israëls (Ex. 10:23). De HEERE is echter nog niet klaar met Egypte. De eindafrekening komt, de laatste plaag zal erger zijn. Alles dat eerstgeboren is, zal geslagen worden door een engel van God. De eerstgeborenen van Israël mogen leven, maar niet zomaar. Nee, Israël moet leren dat hun eerstgeborenen de straf ontgaan omdat er een lam geslacht gaat worden en het bloed van dat lam een teken van verlossing zal worden en eigenlijk geldt het daarmee voor heel het volk, want Israël is Gods eerstgeborene onder de volken. Als de HEERE dat bloed aan de deurposten en de bovendorpels zal zien, zal Hij het volk voorbijgaan met het straffend zwaard. Dat is onverdiend (Ex. 12:13)!

Op de 10de dag van de maand Nisan moet het mooiste eenjarige lam bij de huizen worden neergezet en op de 14de dag zal het geslacht moeten worden. Vier dagen zal men het lam van dichtbij zien. Kinderen zullen zich er misschien aan hechten. Ze moeten zien hoe gaaf het beste lam is, om te leren dat zoiets perfects en waardevols moet worden geofferd. We weten wat het betekent. Het moet een mannelijk dier van een jaar oud zijn en dat zonder gebrek. Het ziet op de gezegende Borg, die het Lam Gods wordt genoemd.

Welnu, de maand Nisan is de maand van het Lam, door Wie het volk vrij uitgaat en Egypte uitgeleid wordt. Het is om die grote verlossing door een lam dat wijst op het Lam, dat deze maand, net als bij ons januari, voortaan de eerste zal zijn. De maand Nisan zal een nieuw begin inluiden. O, wat een begin van een machtige verlossing. Gelukkig nieuwjaar voor de Israëlieten die al eeuwen zuchten onder de dwingelandij van een wrede Farao. Nieuwjaarsdag vanwege een geslacht lam.

Wanneer kun je zeggen dat een gelukkig nieuw jaar aanbreekt? Als je het smetteloze Lam hebt mogen bewonderen in Zijn schoonheid en oneindige waardij. Als je door het geloof het bloed van het Lam mocht gebruiken als het teken van Pascha (voorbijgang in Zijn liefde), gestreken aan de deurposten en de bovendorpel van je hart. Dan is er leven en vrijheid.

Durft u te leven zonder het verzoenend bloed van Jezus? De werkelijkheid is dat u dan niet leeft, maar dood bent in uw zonden en misdaden. Durft u te zeggen dat Hij Zichzelf niet aan u heeft aangeboden? (Hebr. 10:29-30) ‘Ja’, zegt u, ‘er zal toch eerst plaats gemaakt moeten worden voor genade’ en u meent het echt. Zondaar! Schaamt u zich, als er nog geen enkele begeerte naar Hem in uw ziel gevonden wordt. Hij is immers de meest Begerenswaardige. Schaam u, als u nog niet weende om de reinigmaking in Zijn bloed, want als u daar niet om smeekt, laat u daarmee zien hoe lichtvaardig u de zonde neemt en ontkent u Zijn noodzakelijkheid.

Het lam kwam heel dichtbij huis te staan en Christus is u in de prediking zeer dichtbij huis gekomen, maar als we dan nog niets in Hem zien, dan is dat een zaak om zeer over te vrezen en om over te wenen. Dan staan we er allerslechts voor. Bovendien is onze blindheid voor de schoonheid, gepastheid en noodzakelijkheid van de Borg een schuldige blindheid.

Wat wensen we elkaar toe? Wat zijn de beste wensen? Wanneer breekt het gelukkige jaar der vrijheid aan? Vanaf het eerste moment dat u zich geheel moet en mag verlaten op het Lam Gods en Zijn gerechtigheid, van uw eigen gerechtigheid afgebracht, tevreden met het Lam. Dan breekt een nieuw jaar aan. Vrede met God door het bloed van het Lam en vrede in het geweten door de toepassende werking van de Heilige Geest. Gelukkig nieuw jaar!

Ds. M. van Sligtenhorst

 

Actueel

.

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Liturgie woensdagavon 1 februari 19.30 uur

 

Ps. 31:17

Ps. 17:3
Ps. 119:15,34, 88
Ps. 25:4
Ps. 143:8
Schriftlezing: Jakobus 5
Tekst: Jakobus 5:19-20

 

Thema: Gemeente zijn
1. De verdwaalde
2. De terugbrenger
3. De grootste zegen

 

 

 

 

Werkgroep Rehoboth

  • © hersteld hervormde kerk 2023