Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

De Heerser van Israël

‘EN gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.’

Bethlehem in Efratha is niet in tel, zo blijkt uit onze tekst. Bethlehem werd niet eens genoemd bij de landverdeling voor de stam van Juda, want er konden nog geen duizend mensen wonen. Er wonen zo weinig soldaten dat ze niet eens geroepen worden om te strijden, wanneer het oorlog wordt. Maar was Bethlehem niet de stad van Boaz en David? Zeker, maar als God David Ben-Isaï uit Bethlehem laat zalven, betekent dit dorp niet zoveel. En juist daarin valt Gods genade zo op. Dat Hij uit dit plaatsje een koning naar Zijn hart laat voortkomen. Jawel, Bethlehem is wel van betekenis geworden, maar is door de oordelen weer een onbetekenend plaatsje. Als Jeruzalem zo vernederd is door de oordelen, wat betekent Bethlehem dan?

Toch zal Jeruzalem weer groot worden. Zal de grote Koning dan uit Jeruzalem komen? ‘Nee’, zegt de HEERE. De vele opvolgers van David zijn er wel geboren, maar het moet weer in Bethlehem beginnen. God maakt alle dingen nieuw. Hij vernedert Zijn volk en schenkt de verhoging vanuit Bethlehem. Is Bethlehem niet in tel? Dan zal de HEERE daar een nieuw begin maken met een verbondsovertredend volk. Hij verkiest het onedele en vernederde Bethlehem als de plaats waar de Zaligmaker geboren moet worden. Hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Machtig wonder!

Behoor je ook bij het schorriemorrie van je dorp? Hopelijk kom je er nooit bovenuit. We willen het wel graag, maar God maakt een nieuw begin in dat dorpje of stadje wat niet noemenswaardig is, bij een mens die niet noemenswaardig is. Probeert u uzelf waardig te maken voor de Zaligmaker van Bethlehem? Dan moet Hij u voorbijgaan. Hij nam de geringste onder de zonen van Isaï. Die jongen die niet eens uitgenodigd was om de offermaaltijd bij te wonen en te zien of hij mogelijk de uitverkoren koning was.

Ondertussen ziet u de trouw des HEEREN uitblinken in onze tekstwoorden. God houdt Zich aan Zijn Verbond en Woorden. Daarom herstelt Hij het huis van David. Israël blijft niet liggen in de oordelen. God raapt Zijn Israël op. Het feit dat bijna niemand uitziet naar de grote Zoon van David staat Hem niet in de weg om Zijn Christus te doen komen. Gelukkig niet! Als ons uitzien en ons verwachten het hart van God in beweging had moeten brengen, dan was het eeuwig kwijt. Hier zien we de heerlijke trouw en liefde van God bewezen. Hij zegt ook: ‘Uit u zal Mij voortkomen.’ De Heerser van Bethlehem zal Zijn genadeheerschappij gaan uitvoeren, omdat God het wil en verlangt dat Zijn volk uit het oordeel van de vervreemding van God gehaald wordt.

En hoe wordt deze Koning Heerser van Israël? Wel de Herder zal geslagen worden. ‘Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.’ Ja, de Heerser van Bethlehem zal alles moeten geven om Zijn heerschappij in de wereld uit te voeren. Kerst is lijdensevangelie! Heerlijk evangelie! Een bewonderenswaardig evangelie!

O, wat een wonder! Hoewel Zijn uitgangen van ouds zijn, dat Hij van eeuwigheid een heerlijk licht bewoonde, wordt Hij mens om dat grote borgwerk voor Zijn Vader te vervullen, opdat Hij Zijn kerk in handen krijgt en toebrengt. ‘Hij zal groot zijn’ zegt de engel Gabriël. Mensen zullen moeten erkennen dat Hij de Allerhoogste genaamd wordt en dat Hij de troon van Zijn Vader David gekregen heeft (Luk. 1:32). Is Hij dan niet groot in uw oog? Als Hij nog niet groot is in uw oog, moet God op uw toornen. Beseft u dat? Ja, wat moet u zielsgelukkig zijn als u oog voor Hem gekregen hebt en nog gelukkiger op het moment dat u uw ogen niet van Hem af kunt houden, want dan is uw ziel gezond. O, dat de genade van Bethlehem een nieuw begin zal zijn voor jou en u en dat dit nieuw begin bevestigt en versterkt mag worden. Amen

Ds. M. van Sligtenhorst

Actueel

6 december 19.30 uur: bijbellezing.

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 3 december 2023

 

Morgendienst. 9.30 uur
Ps. 66:2  
Ps. 6:3
Ps. 8:1,5,9
Ps. 145:2
Ps. 9:1
Schriftlezing: Jesaja 8:23-9:6
Thema: ‘Hoe heerlijk is Zijn Naam over de ganse aarde’
(We staan stil bij de naam 'Wonderlijk' n.a.v. Jes. 9:5)

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 19:5
Ps. 25:6
Ps. 95:4,5
Ps. 119:88
Ps. 25:7
Schriftlezing: Deuteronomium 10 (en Deut. 30:1-6)
DL Hs 3-4, art. 11-13
Thema: Het wonder van de wedergeboorte
1. Een totale vernieuwing
2. Een bovennatuurlijke werking
3. Een aanwijsbare zaak

Werkgroep Rehoboth

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023