Privacy statement

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen
Privacy statement


Via de website www.hhgnieuwleusen.nl, de kerkbode, gemeentegids etc. wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente “Rehoboth” Nieuwleusen hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met het publiceren van persoonsgegevens en foto's. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 

Artikel 1 Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er in een kerkdienst mededelingen en voorbeden gedaan bij geboortes, jubilea etc. Om dezelfde reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor ledenadministratie, financiële administratie, verkiezingen, het organiseren van bijeenkomsten etc.

 

Artikel 2 Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam hhgnieuwleusen.nl. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

 

Artikel 3 Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webbeer@hhgnieuwleusen.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de website.

 

Artikel 4 Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG: J. Mussche, e-mail scriba@hhgnieuwleusen.nl

 

Artikel 5 Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

 

Artikel 6 Aanmelding voor activiteiten

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 7 Uitzending kerkdiensten

De diensten die op zondag en door de week gehouden worden, worden via de kerktelefoon uitgezonden en zijn naderhand via de website ww.hhgnieuwleusen.nl te beluisteren. De AVG eist mede daarom zorgvuldigheid bij het doen van afkondigingen en bij het noemen van namen in de voorbede. Behalve bij gelegenheden zoals genoemd in artikel 2 zal bijv. bij ziekte uw naam alleen dan in een afkondiging en de daarmee verbonden voorbede genoemd worden als u zelf vooraf toestemming hebt gegeven. Als u zelf niets meldt, zal dat dus niet gebeuren. Uit de diensten die naderhand via de website zijn te beluisteren zijn de persoonsgegevens verwijderd.

 

Artikel 8 Publicatie kerkbode

Gelet op het belang als genoemd in artikel 1 zullen in de kerkbode persoonsgegevens worden vermeld bij familie- en kerkelijke gebeurtenissen zoals bijv. geboortes, jubilea, verjaardagen, doop, belijdenis, verenigingsactiviteiten etc. In bijzonder omstandigheden, bijv. bij ziekte geldt ook hier dat alleen dan vermelding in de kerkbode plaatsvindt als u zelf vooraf toestemming hebt gegeven. Als u zelf niets meldt, zal ook niets in de kerkbode worden opgenomen.
 
_ _ _

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024