Meer over Evangelisatiever.

ANBI informatie

RSIN: 813725276
 
Tenaamstelling: Hersteld Hervormde Evangelisatievereniging “Rehoboth” te Nieuwleusen
 
Postadres: Muldersweg 23, 7951 DG Staphorst

 Bestuurssamenstelling: 

 

Voorzitter: S. Giethoorn 
Prins Clauslaan 39
7711 KD Nieuwleusen

 

Secretaris: W. Hooikammer
Muldersweg 23 
7951 DG Staphorst

 

2e Voorzitter : H. Compagner 
Nieuwendijk 8
8028 RS Zwolle

 

Penningmeester: T. Cazant            
Koloniedijk 39a
7739 PA Vinkenbuurt

 

2e Penningmeester: D. de Boer
Rozenlaan 21
7954 EX Rouveen

 

2e Secretaris: K. Smit                         
Dekkersland 1a
7954 DR Rouveen

 

Algemeen adjunct: E. Nijboer
Schapendijk 2
7715 PT Punthorst
 

 

 
Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
 
Beleidsplan:
Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).
 
Doelstelling:
Haar doel is dienstbaar te zijn tot uitbreiding van Gods driemaal Heilige Naam, met de Gods hulp zielen te brengen tot of te versterken in het geloof in de Heere Jezus Christus.
 
Uitgeoefende activiteiten:
- het beschikbaar stellen aan de Herstel Hervormde Gemeente “Rehoboth” te Nieuwleusen van het kerkgebouw, de pastorie en het parkeerterrein:
- Het verzorgen van het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en het parkeerterrein;
- Het zorgdragen voor de geldwerving;
- Het mede regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de Herstel Hervormde Gemeente “Rehoboth” te Nieuwleusen.

 


   ANBI informatie HERSTELD HERVORMDE EVANGELISATIEVERENIGING REHOBOTH 


   Verkorte staat van baten en lasten jaar 2022

 

 

De kerkelijke gemeente is voortgekomen uit de Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth". Toen in 1987 de kerkelijke gemeente tot stand kwam is de Evangelisatievereniging blijven bestaan en is tot op heden eigenaar van alle onroerende goederen. In april 2009 is de naam gewijzigd in Hersteld Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth".

Leden en doopleden van de Hersteld Hervormde Kerk die trouw kerkelijk meeleven met de Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" kunnen lid worden van de Evangelisatievereniging. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Aanmelden als lid kan bij de secretaris van de vereniging.

Het IBAN / bankrekeningnummer van de Evangelisatievereniging is: NL25 RABO 0 3455 11 859

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023