Meer over Kerk

Thuishulp

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.(Galaten 6:2)

Wat is Vrijwillige Kerkelijke Thuishulp?

Vrijwillige Kerkelijke Thuishulp is een vorm van hulpverlening, waarbij vrijwilligers uit de gemeente hulp en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Vrijwillige Kerkelijke Thuishulp wordt verleend wanneer iemand in de eigen familie- en/of kennissenkring niet over voldoende hulp beschikt of de zorg die gegeven wordt om bepaalde redenen te zwaar wordt voor de eigen omgeving Deze hulp is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening, maar ter ondersteuning van de hulpvrager en zijn familie of verzorgers(=mantelzorg).

Waarvoor kunt u hulp aanvragen?

 

Gewone thuishulp:

-    kortdurende hulp in gezinnen, totdat andere hulpverlening is gevonden;

-    oppassen, om iemand (vooral mantelzorger) te ontlasten;

-    oppassen bij plotselinge noodzaak, ook bij gezinnen

-    bezoeken van alleenstaanden;

-    boodschappen (helpen) doen;

-    autovervoer voor bejaarden/gehandicapten;

-    eten koken in noodgevallen (tijdelijk);

-    bezoek aan zieken (bijv. voorlezen);

-    helpen bij de lichamelijke verzorging (tijdelijk en/of naast een beroepskracht);

-    lichte huishoudelijke taken (tijdelijk en in combinatie met de bovenstaande hulpvragen).

Terminale thuishulp:

-    waken bij de stervende;

-    helpen bij de lichamelijke verzorging van de stervende;

-    lichte huishoudelijke taken (in combinatie met de bovenstaande twee hulpvragen).

 

Wat kost de hulp?

De hulp die gegeven wordt is voor de hulpvrager nagenoeg kosteloos. De kosten blijven beperkt tot de direct gemaakte kosten zoals reiskosten, parkeergeld e.d. voor vervoershulp. Wilt u toch iets geven, dan kan dit door een bijdrage die ten goede komt aan de diaconie.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor hulp?

Iedereen mag zonder schroom contact opnemen met de coördinator, ook als uw hulpvraag niet in bovengenoemde lijst met voorbeelden staat. De coördinator bespreekt met u uw hulpvraag en zoekt voor u de juiste vrijwilliger.

 

Wie kunnen zich als vrijwilliger opgeven?

Iedereen (ook jongeren), die zich enkele uren of dagdelen per week/maand beschikbaar wil stellen voor de naaste. De vrijwilliger kiest zelf hoeveel tijd hij of zij beschikbaar heeft en bepaalt zelf welke hulp hij of zij wil geven. Vrijwilligerswerk geeft voldoening en waardering!

 

Bij wie meld ik mij aan of vraag ik om hulp?

Voor meer informatie, voor een hulpaanvraag of voor het aanmelden als vrijwilliger kunt u per telefoon, e-mail of via de website contact op nemen met de coördinator, mevr. K. Slager-Huls. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door mevr. M. Mussche-Bisschop.

Telefoonnummer: 06-44820195 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag). Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een bericht achterlaten. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. E-mail: thuishulp@hhgnieuwleusen.nl

Het aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk via een aanmeldformulier  dat u kunt vinden bij de hoofdingang van de kerk.

 

Verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid

De Vrijwillige Kerkelijke thuishulp werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de Vrijwillige Kerkelijke Thuishulpverlening geldt dat zowel de coördinator als iedere vrijwilliger onvoorwaardelijke geheimhouding belooft van alle gegevens die in het kader van Vrijwillige Kerkelijke Thuishulp aan hem of haar bekend worden.

 

Digitaal aanmeldingsformulier hulpverlener of hulpaanvrager:

U wilt zich aanmelden als:
Hulpverlener Hulpaanvrager

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024