Meer over Kerk

Commissie Evangelisatie

Van harte welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente “Rehoboth” Nieuwleusen.

U die voor het eerst in aanraking komt of bent gekomen met onze gemeente, en die vragen heeft nodigen we van harte uit om die te stellen. Dat kunnen vragen zijn over het geloof, over de kerk of vragen waar u geen raad mee weet. Met behulp van onderstaand tekstvenster nemen we graag contact met u op. Dit kan zowel telefonisch alsook per email.

 
Uitleg Liturgie en haar inhoud
Graag geven we u een korte indruk van de kerkdiensten. De liturgie bestaat uit de volgende onderdelen:

Het gebed: Bidden is spreken tot God. In het gebed bidden we om Gods zegen en hulp in al ons werk. Ook als er zorgen zijn in de wereld, in Nederland, de gemeente of in ons persoonlijk leven maken we dit bekend bij God door tot Hem te bidden. Speciaal bidden we of God de prediking van Zijn Woord wil zegenen.

Het zingen: Zingen is een gift die God ons gegeven heeft toen Hij ons schiep. Door te zingen loven we God onze Schepper. Door te zingen geven we aan dat we verlangen naar God. In de Bijbel roept God ons op om Hem te loven en te zingen. Tijdens de erediensten zingt de gemeente Psalmen. Dit zijn teksten uit het Bijbelboek Psalmen die op rijm zijn gezet.

De prediking: Door de prediking wil God mensen tot het geloof in Jezus Christus brengen. Preken is oproepen tot geloof en bekering. De predikant bepreekt een gedeelte uit de Bijbel. Dit gedeelte legt hij uit en past hij toe op ons leven. God werkt door deze prediking in het hart van de mensen. Zo wil God dat wij terugkeren tot Hem om vergeving van zonden te ontvangen en eeuwig leven.

De sacramenten: De kerk kent twee sacramenten: De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Bij de prediking uit de Bijbel geeft God ons de sacramenten. Door die sacramenten laat God ons zien dat Hij onze God is en wil zijn. Ook versterkt Hij daardoor het geloof in de Heere Jezus Christus. De sacramenten zijn zichtbare tekenen (of: bewijzen) dat God onze verlossing en zaligheid op het oog heeft. Deze sacramenten worden niet elke Zondag bediend. De Heilige Doop meestal eens per maand, het Heilig Avondmaal eens per kwartaal.

De doorsnee kerkdienst heeft de volgende volgorde in liturgie: Gebed (voor de dienst), Zegengroet (door de predikant), Zingen, Voorlezing Wet of Geloofsbelijdenis, Zingen, Schriftlezing, Gebed, Zingen (met collecte), Prediking, Zingen, Gebed (na de preek), Zingen, Zegenbede (door de predikant).

Wilt u een kerkdienst bezoeken? U bent van harte uitgenodigd! Op de site kunt u verdere informatie vinden m.b.t. de tijden e.d. van de kerkdiensten.

Heeft u een vraag over de kerk, het geloof of vragen waar u geen raad mee weet? Met behulp van onderstaande tekstvenster nemen we graag contact met u op. Dit kan per e-mail, maar ook telefonisch.

direct contact

verstuur bericht

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024