Meer over Kerk

Berichtgeving pastoraat

 

Wie dient u wanneer te berichten? Om mogelijke ondeduidelijkheid hierover weg te nemen geven we hieronder een korte weergave van de gewenste berichtgeving.

 

Geboorte: Graag een geboortekaartje sturen naar de scriba en naar de predikant. Wanneer het geboortekaartje naar verwachting voor de zondag niet overkomt, meldt u de geboorte telefonisch bij de scriba en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de wijkouderling.

Huwelijk: De aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging  dient u in bij de scriba. Een trouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Ziekte: Ernstige ziekte en/of ziekenhuisopnamen meldt u bij de wijkouderling en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de scriba.

Overlijden: Een overlijden meldt u bij de predikant en bij zijn afwezigheid bij de wijkouderling of scriba. Een rouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Adreswijzigingen: Een adreswijziging/wijziging e-mailadres geeft u door aan het kerkelijk bureau.


 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Adres en telefoonnummer kerkgebouw

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth

Meeleweg 41
7711 EJ Nieuwleusen

0529-482642
 

Kerkvoogdij
RSIN/Fiscaal nr.: 824148642
KvK nr.: 76036073

 

Diaconie
RSIN/Fiscaal nr.: 824144594
KvK nr.: 76035964

 

Preekaantek.

Formulier voor jongeren downloaden om thuis aantekeningen bij de preek te maken. >>download<<

 

Liturgie

Zondag 21 juli 2024

 

Liturgie morgendienst 9.30 uur
Votum en zegen
Ps. 146:1
Tien Geboden
Ps.   65:2
Schriftlezing: Matt. 13:10-17 en Lukas 10:25-37
Gebed 
Ps. 142:3,4,7
Preek
Ps. 145:5
Gebed
Ps. 146:6
Zegen
Thema: Hoe leest gij?

 

Liturgie middagdienst 14.00 uur
Votum en zegen
Ps. 148:4
Geloofsbelijdenis
Ps. 9:19,20
Schriftlezing: Daniël 5
Gebed
Ps. 21:7,8,12
Preek
Ps. 30:5,6
Gebed
Ps. 145:7
Zegen
Thema: Gewogen en te licht bevonden
1. Het feest
2. De vingers
3. De boodschap

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024