Meer over Kerk

Berichtgeving pastoraat

 

Wie dient u wanneer te berichten? Om mogelijke ondeduidelijkheid hierover weg te nemen geven we hieronder een korte weergave van de gewenste berichtgeving.

 

Geboorte: Graag een geboortekaartje sturen naar de scriba en naar de predikant. Wanneer het geboortekaartje naar verwachting voor de zondag niet overkomt, meldt u de geboorte telefonisch bij de scriba en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de wijkouderling.

Huwelijk: De aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging  dient u in bij de scriba. Een trouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Ziekte: Ernstige ziekte en/of ziekenhuisopnamen meldt u bij de wijkouderling en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de scriba.

Overlijden: Een overlijden meldt u bij de predikant en bij zijn afwezigheid bij de wijkouderling of scriba. Een rouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Adreswijzigingen: Een adreswijziging/wijziging e-mailadres geeft u door aan het kerkelijk bureau.


 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Adres en telefoonnummer kerkgebouw

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth

Meeleweg 41
7711 EJ Nieuwleusen

 

0529-482642

Preekaantek.

Formulier voor jongeren downloaden om thuis aantekeningen bij de preek te maken. >>download<<

 

Liturgie

Zondag 14 augustus

 

Morgendienst (09.30 uur)

Psalm 25 : 6

Psalm 25 : 4

Psalm 119 : 1 en 18

Psalm 17 : 3

Psalm 118 : 7

Schriftlezing: Lukas 5 : 17 – 32

 

Middagdienst (14.00 uur)

Psalm 143 : 6 en 7

Psalm 119 : 73

Gebed des Heeren : 1 en 10

Psalm 32 : 4

Psalm 25 : 6

Schriftlezing: Mattheus 6 : 1 – 8

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022