Meer over Kerk

Kerkelijk bureau

Administratie

De administratieve werkzaamheden zoals o.a. de ledenadministratie, financiële administratie en de administratie van de kerkbode worden door het Kerkelijk Bureau van onze gemeente verzorgd. 

Adreswijzigingen kunnen rechtstreeks aan het Kerkelijk Bureau worden doorgegeven.
E-mailadres: kerkelijkbureau@hhgnieuwleusen.nl 
Postadres: Kerkelijkbureau, Mr. J.B. Kanlaan 31, 7715 PP Punthorst.
 
Attestaties, doopbewijzen, in- en uitschrijvingen en zaken met betrekking tot perforaties dienen te worden gericht aan de scriba (scriba@hhgnieuwleusen.nl).

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021