Meer over Kerk

Eerste Paasdag

Middagdienst

31 mrt2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de opleiding predikanten, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024