Meer over Kerk

Tijdrede

Avonddienst

29 mei2024 19:30

Ds. A.J. Speksnijder

De eerste collecte is de kiesvereniging van de SGP, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024