Meer over Kerk

Tijdrede

Avonddienst

21 apr2021 19:30

Ds. A. A. Egas

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is de kiesvereniging van de SGP, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

SGP De Banier Nieuwleusen/Zwolle e.o.: NL57 RABO 0345 5336 90 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021