Meer over Kerk

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

02 jun2024 09:30

Knd B. Engberts

De eerste collecte is voor christelijk voortgezet onderwijs in Malawi, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024