Meer over Kerk

Reguliere dienst

Avonddienst

14 aug2024 19:30

Ds. A.C. Uitslag

De eerste collecte is voor de Spaanse Evangelische Zending (SEZ), de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024