Meer over Kerk

Reguliere dienst

Avonddienst

12 jun2024 19:30

Ds. M. Klaassen

De eerste collecte is voor Bijbels Beraad, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024