Meer over Kerk

Reguliere dienst

Middagdienst

27 aug2023 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024