Meer over Kerk

Reguliere dienst

Middagdienst

16 jun2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deucollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024