Meer over Kerk

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Middagdienst

19 jun2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor diaconale projecten in Malawi, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022