Meer over Kerk

Morgendienst

Ochtenddienst

16 aug2020 09:30

Ds. C.M. Buijs

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor het fonds welzijnsvoorzieningen, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: welzijnsvoorzieningen

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021