Meer over Kerk

Reguliere dienst

Middagdienst

21 apr2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024