Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

17 mrt2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het noodhulp en rampenfonds, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024