Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

18 feb2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het landelijk jeugdwerk, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024