Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

18 jun2023 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024