Meer over Kerk

Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

11 jun2023 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor diaconale projecten in Malawi, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024