Meer over Kerk

Goede Vrijdag

Ochtenddienst

29 mrt2024 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024