Meer over Kerk

Reguliere dienst

Avonddienst

28 feb2024 19:30

Ds. C.A. van den Brink

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024