Meer over Kerk

Bijbellezing

Avonddienst

07 dec2022 19:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023