Meer over Kerk

Bijbellezing

Avonddienst

14 feb2024 19:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024