Meer over Kerk

Biddag

Middagdienst

13 mrt2024 14:00

Knd D. Baarssen

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024