Meer over Kerk

Avonddienst (collecte voor Balkanzending)

Avonddienst

05 aug2020 19:30

Ds. IJ.R. Bijl

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de Balkanzending, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: Balkanzending

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020