Meer over Kerk

Tijdrede

Avonddienst

20 jul2022 19:30

Ds. S.W. Janse

De eerste collecte is voor de kiesvereniging van de SGP, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022