Meer over Kerk

Reguliere dienst

Middagdienst

06 aug2023 14:00

Ds. J.G. Blom

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024