Meer over Kerk

Reguliere dienst

Avonddienst

21 jun2023 19:30

Ds. J. den Boer

De eerste collecte is voor de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind), de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023