Meer over Kerk

Huwelijksbevestiging

Middagdienst

21 mei2021 13:30

Ds. M. van Sligtenhorst

Er is in deze dienst 1 collectedoel waar een gift aan kan worden overgemaakt, deze is bestemd voor de kerkvoogdij

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021