Meer over Kerk

Huwelijksbevestiging

Middagdienst

09 apr2021 14:45

Ds. C.M. Buijs

Er is in deze dienst 1 collectedoel waar een gift aan kan worden overgemaakt, deze is bestemd voor de kerkvoogdij

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021