Meer over Kerk

Oudejaarsdienst

Avonddienst

31 dec2020 19:30

Ds. C.M. Buijs

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de opleiding predikanten, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: opleiding predikanten

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021