Meer over Diensten

Huwelijksbevestiging

Middagdienst

18 aug2020 14:30

Ds. J. den Boer

Er is 1 collectedoel, bestemd voor de kerkvoogdij. Een gift kan worden overgemaakt op:

Kerkvoogdij NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: huwelijkscollecte

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020