Meer over Diensten

Huwelijksbevestiging

Dienst

04 sep2020 13:30

Ds. J. den Boer

Er is 1 collectedoel, bestemd voor de kerkvoogdij. Een gift kan worden overgemaakt op:

Kerkvoogdij NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: huwelijkscollecte

  • © hersteld hervormde kerk 2020