Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

15 aug2021 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor Bright Spot of Hope, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: Bright Spot of Hope

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021