Meer over Kerk

Reguliere Dienst

Middagdienst

21 jul2024 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor Psychosociale hulp (plaatselijk), de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024