Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

21 aug2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022