Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

24 okt2021 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor het noodhulp en rampenfonds, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: noodhulp

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

  • © hersteld hervormde kerk 2022