Meer over Kerk

Heilige Doop

Middagdienst

12 jun2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij, de derde collecte is voor de aflossing van de bouwschuld.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022