Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

22 jun2022 19:30

Ds. J. de Bruin

De eerste collecte is voor Woord en Daad, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022