Meer over Kerk

Dankdag

Middagdienst

02 nov2022 14:00

Ds. IJ.R. Bijl

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022