Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

26 okt2022 19:30

Ds. W. Pieters

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022