Meer over Verenigingen

Gesprekskring

In de periode september – april komt de gesprekskring op een woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur onder leiding van ouderling J.J. Schaapman bijeen. De bijeenkomsten kunnen worden gezien als een gezamenlijke Bijbelstudie. De te behandelen stof wordt ter voorbereiding vermeld in de kerkbode. De gespreksleider stelt hierover enkele vragen op, welke in groepjes worden gemaakt en besproken.

 
Bijeenkomsten 2019/2020:

11 september              15 januari

23 oktober                  12 februari

20 november               18 maart

18 december               22 april

 

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020