Meer over Verenigingen

Gesprekskring

In de periode september – april komt de gesprekskring 1x per maand op een woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur onder leiding van ouderling J. Mussche bijeen. De bijeenkomsten kunnen worden gezien als een gezamenlijke Bijbelstudie. De te behandelen stof wordt ter voorbereiding vermeld in de kerkbode. De gespreksleider stelt hierover enkele vragen op, welke in groepjes worden gemaakt en besproken. De data van de bijeenkomsten worden vermeld in de agenda.

 

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024