Meer over Verenigingen

Gesprekskring

In de periode september – april komt de gesprekskring op een woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur onder leiding van ouderling J.J. Schaapman bijeen. De bijeenkomsten kunnen worden gezien als een gezamenlijke Bijbelstudie. De te behandelen stof wordt ter voorbereiding vermeld in de kerkbode. De gespreksleider stelt hierover enkele vragen op, welke in groepjes worden gemaakt en besproken.

 
Bijeenkomsten 2018/2019:

12 september              16 januari

24 oktober                  13 februari

21 november               20 maart

19 december               17 april

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019