Meer over Verenigingen

Jeugdvereniging Jonathan

Jeugdvereniging Jonathan is een jeugdvereniging voor jongeren in de leeftijdsgroep vanaf 15 jaar. Jeugdvereniging Jonathan heeft als doel om met de jeugd na te denken over God en Zijn Woord. Maar ook om ontspannen met elkaar op te trekken en om aan jongeren een goede invulling te geven voor de zaterdagavond.

Om de 2 á 3 weken is er een verenigingsavond . Meestal komen zij op zaterdagavond bij elkaar in de zaal bij de kerk.

De leiding of de jeugdleden houden een Bijbelstudie of inleiding. Soms wordt er een spreker uitgenodigd. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Naast de Bijbelstudies en bezinnende avonden zijn er ontspannende activiteiten. Een keer per jaar is er een activiteit om geld in te zamelen voor een goed doel. De afgelopen jaren gebeurde dit in de vorm van een autowasdag. Het seizoen wordt afgesloten met een uitje.

De data van de bijeenkomsten worden vermeld in de agenda.

 

 

 

    

 

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021