Gemeente avond

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op donderdag 11 april a.s. De avond begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Evenals op de gemeenteavond van 2 jaar geleden zal deze avond in het teken staan van de eigen gemeente.

 

Hieronder de agenda op hoofdlijnen. Na elke punt zal er kort de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

 

1. Opening.

2. Kerkenraad algemeen, catechisaties/catecheten, organisatie van het bezoekwerk, ouderenmiddag.

3. Kerkvoogdij algemeen, financiën, ledenadministratie kerkbibliotheek.

4. Diaconie, collectes en besteding, vrijwillige thuishulp.

5. Evangelisatievereniging algemeen, lidmaatschap, bouwschuld.

6. Pauze.

7. Korte presentaties de verenigingen.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019