Meer over Diensten

Tijdrede SGP

Avonddienst

15 mei2019 19:45

ds. J. den Bruin (Elburg)

(1e collecte is voor de SGP en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019