Meer over Kerk

Oudejaarsdienst

Avonddienst

31 dec2022 19:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de opleiding predikanten, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2023